γ-Linoleenihapon metyyliesteri

Toimittaja: Cayman Chemical

CAYM10006579-50EA 44.2 EUR
CAYM10006579-50 CAYM10006579-100 CAYM10006579-1 CAYM10006579-250
γ-Linoleenihapon metyyliesteri
γ-Linoleenihapon metyyliesteri
Kaava: C₁₉H₃₂O₂
MW: 292,46 g/mol
MDL numero: MFCD00010455
CAS-numero: 16326-32-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR