illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR -helmet

Toimittaja: Cytiva
27-9267-01EA 407 EUR
27-9267-01 27-9259-01 27-9266-01
illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR -helmet
Nukleiinihapporeagenssit RT-PCR and cDNA Reagents
illustra™ RT-PCR:ää käytetään yleisesti cDNA:n monistukseen, jossa RNA-templaatin ensimmäisen juosteen cDNA-synteesi yhdistetään PCR reaktioon. Reaktio tapahtuu tavallisesti kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan ensimmäisen juosteen cDNA-reaktio ja tulokseksi saatu cDNA siirretään toiseen, Taq DNA -polymeraasia ja PCR-puskuria sisältävään putkeen, jossa reaktioseos käy lävitse useita syklejä: denaturaatio, alukkeiden liittymisvaihe ja pidentymisvaihe, ja lopputuloksena on kohde-cDNA:n eksponentiaalinen monistuminen. Ready-To-Go™ RT-PCR -helmien ansiosta prosessi voidaan suorittaa yhdessä putkessa yhtenä reaktiona.

  • Esiannostellut, huoneenlämmössä vakaat kerta-annoshelmet varmistavat reaktioiden toistettavuuden, minimoivat pipetointivaiheet ja vähentävät pipetointivirheiden ja kontaminaation mahdollisuutta
  • Vain yhtä puskuria ja alukesarjaa käyttävä menetelmä on optimoitu cDNA-synteesin ja PCR:n yhden putken yksivaiheisiin RT-PCR-reaktioihin – putkea ei tarvitse avata eikä olosuhteita muuttaa vaiheiden välillä
  • RT-PCR helmien jokainen erä testataan tuottamalla spesifistä DNA:ta, ja täten varmistetaan erien toiminnan yhdenmukaisuus

Ready-To-Go™ RT-PCR -helmet on optimoitu RT-PCR-sovelluksiin. Kukin huoneenlämmössä vakaa helmi sisältää M-MuLV-käänteistranskriptaasia, RNaasi-inhibiittoria, puskuria, nukleotideja ja Taq DNA -polymeraasia. Ainoat tarvittavat lisäreagenssit ovat vesi, templaatti-RNA ja alukkeet.

Ready-To-Go™-helmet vähentävät merkittävästi pipetointivaiheita, mikä lisää RT-PCR-tekniikan toistettavuutta ja vähentää kontaminaation ja DNA:n hajoamisen riskiä. Ready-To-Go™ RT-PCR -helmet toimitetaan joko ohutseinämäisissä 0,5 ml:n tai 0,2 ml:n putkissa, jotka soveltuvat useimpiin PCR-laitteisiin. 0,2 ml:n putket toimitetaan 96-kuoppaisina (8 × 12) levyinä, joista on helppo irrottaa kahdeksan putken yksittäiset liuskat. On siis mahdollista käyttää joustavasti joko koko 96-kuoppaista levyä tai kahdeksaa tai yhtä yksittäistä 0,2 ml:n putkea.

Toimitustiedot: Ready-To-Go™ RT-PCR -helmipakkaus sisältää RT-PCR-helmet, kontrollireaktiot sekä pd(N)?- ja oligo(dT) cDNA -alukkeet.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR