Patruunat kiinteäfaasiuuttoon, LiChrolut®

Toimittaja: Merck
LiChrolut®
1.02016.0001EA 206 EUR
1.02016.0001 1.02122.0001 1.19847.0001 1.19687.0001 1.02014.0001 1.02022.0001 1.19127.0001 1.19767.0001 1.02023.0001 1.19855.0001 1.19849.0001
Patruunat kiinteäfaasiuuttoon, LiChrolut®
Kromatografiakolonnit
Kiinteäfaasiuuttoon tarkoitetut LiChrolut®-patruunat ja -lisävarusteet on valmistettu tiukimpien laatustandardien mukaisesti. Kaikki alla luetellut kiinteäfaasiuuton patruunat on valmistettu polypropeenista, jos niiden kohdalla ei mainita muuta materiaalia. Ne ovat yhteensopivia kaikkien kiinteäfaasiuuton automaattisten instrumenttien ja robottien kanssa. Kolmea keskeistä kriteeriä valvotaan tarkasti:

  • Toistettavuus erästä toiseen – kunkin sorbentin pidätyskyky testataan polaaristen ja poolittomien yhdisteiden osalta
  • Hienojen hiukkasten poisto – sorbenttien hiukkaskokojakauma on kapea, eikä hienoja hiukkasia ole käytännössä lainkaan
  • Kontaminaatiot – käytettävät sorbentit ja putket ovat erittäin puhtaita, ja ne pestään ennen pakkaamista, jotta tuotteissa ei varmasti ole kontaminaatioita

EN – poolittomaan uuttoon polymeerifaasilla

SCX – kationinvaihtouuttoon

TSC – neutraalien ja kationisten analyyttien mixed mode -analyyseihin

* Ultrapuhtaisiin jäämäanalyyseihin
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR