Standardiaineet ja vertailumateriaalit, standardinäytteet HPLC-laitteiston testaukseen, LiChroTest®, Supelco®

Toimittaja: Merck
909-0007EA 261 EUR
909-0007 909-0009 909-0004 909-0005 909-0002 909-0008
Standardiaineet ja vertailumateriaalit, standardinäytteet HPLC-laitteiston testaukseen, LiChroTest®, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Kaasukromatografiastandardit
Standard -näytteet HPLC -laitteiden System Qualification (SQ) varten

Merck Millipore ja VWR International ovat kehittäneet LiChroTest®-tuotteet helpottamaan laitekelpuutusta HPLC-laboratoriossa. Näiden tuotteiden avulla tutkimukset ja suorituskyvyn arvioinnit hoituvat säännöllisin väliajoin ja standardoitujen menetelmien mukaan.

Analyysitulosten laatu vaihtelee käytettyjen analyysilaitteiden toimivuuden mukaan. Tämän vuoksi useat laadunvarmistusjärjestelmät ja FDA edellyttävät analyysilaitteiden määräaikaistarkastuksia. Ennen analyysien aloittamista on tämän vuoksi tarkistettava, että HPLC-järjestelmä täyttää työlle asetetut vaatimukset. Näissä käyttökelpuutus (Operational Qualification, OQ)- ja suorituskykykelpuutus (Performance Qualification, PQ) -vaiheissa testataan eri moduulien teknisiä tietoja ja tarkistetaan koko järjestelmä oikealla, laboratoriokohtaiset vaatimukset täyttävällä sovelluksella.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR