Media Fill Test - simulointitesti

Toimittaja: VWR, part of Avantor

VWR®
AX0110088EA 2080 EUR
AX0110088 AX0110087 881124ZA AX0110086 AX021416
Media Fill Test - simulointitesti
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine Prepared Media in Bottles
Aseptisten prosessien validointiin tulisi sisältyä simulointitesti ravinneliuoksella. Ravinneliuos valitaan valmistettavan tuotteen määrän sekä ravinneliuoksen selektiivisyyden, kirkkauden, pitoisuuden ja sopivuuden perusteella. Prosessin simulointitestissä on noudatettava aseptista valmistusprosessia mahdollisimman tarkasti ja sen on sisällettävä kaikki kriittiset valmistusvaiheet. Prosessin simulointitestit tehdään tavallisesti kaksi kertaa vuodessa kussakin vuorossa ja prosessissa. Simulointitestiä varten on oltava käytettävissä riittävä määrä liuosta, jotta arviointi on laadukas. Pienempien erien kyseessä ollessa käytettävissä on oltava vähintään yhtä tuotantoerää vastaava määrä ravinneliuosta.

  • Käyttövalmis elatusaine säästää aikaa
  • Suodatus 0,2 µm:n membraanin lävitse
  • Steriiliys ja fertiiliys kansainvälisten suositusten ja aseptisten prosessien validointia koskevien ohjeiden mukainen

Sertifikaatit: BSE/TSE -vaatimusten mukainen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR