cDNA synteesipakkaus, qScript™

Toimittaja: Quantabio
733-1173EA 137 EUR
733-1173 733-1180 733-1177 733-1174 733-1178 733-1176 733-1181 733-1175
cDNA synteesipakkaus, qScript™
Nukleiinihapporeagenssit RT-PCR and cDNA Reagents
qScript™-cDNA-synteesipakkaus sisältää qScript™-käänteistranskriptaasia, seoksen MMLV-käänteistranskriptaasijohdannaista ja ribonukleaasi-inhibiittoria, jotka on optimoitu antamaan herkkä ja luotettava cDNA synteesi laajalla dynaamisella RNA-pitoisuudella. cDNA-synteesin reagensseja on saatavana lukuisina erityissovelluksiin sopivina liuoksina ja pakkauksina.

  • Supermix soveltuu hyvin suuria käsittelymääriä vaativiin sovelluksiin
  • Tasapuolinen otos varmistaa että näytteen RNA profiili kopioituu tarkasti cDNA:ksi
  • Laaja dynaaminen alue varmistaa, että kallisarvoisista näytteistä saadaan luotettavat tulokset
  • Erilaisia alukevaihtoehtoja yksilöllisten tarpeiden mukaan

qScript™ cDNA SuperMix on helppokäyttöinen liuos kaksivaiheiseen RT-PCR:ään. Tämä yhden putken supermix-seos sisältää kaikkia cDNA-synteesin komponentit, mukaan luettuna puskurin, dNTP:n, MgCl2:n, alukkeet, RNaasin inhibiittorit, qScript™-käänteistranskriptaasin ja stabilisaattorit. Vain RNA on lisättävä. Täydellinen cDNA-synteesi saavutetaan 40 minuutissa. Reaktion yhdenmukaisuus ja toistettavuus saavutetaan laajalla dynaamisella alueella RNA-määrästä riippumatta. Lisäksi qScript™ cDNA SuperMix tuottaa erittäin herkän ja tarkan esityksen geeneistä, joiden kopiomäärä on pieni. Supermix-koostumus vähentää lisättävien komponenttien määrää varmistaen poikkeuksellisen toistettavuuden ja tarkkuuden. qScript™ cDNA SuperMix -seosta on saatavana yksittäisissä putkissa tai 96-kuoppaisissa levyissä.

qScript™-cDNA-synteesisarja on herkkä ja kertakäyttöinen sarja RNA:n kvantifiointiin kaksivaiheisella RT-PCR:llä. Tämä sarja sisältää optimoidun seoksen satunnais- ja oligo (dT) -alukkeita luotettavaan, yhtenäiseen ja tasapuoliseen ensimmäisen juosteen synteesiin laajalla RNA-templaatin pitoisuusalueella. qScript™-reaktioseos (5X) sisältää kaikki vaaditut reagenssit cDNA-synteesiin lukuun ottamatta qScript™-käänteistranskriptaasia ja RNA:ta. qScript™-käänteistranskriptaasi toimitetaan erillisessä putkessa. Tämä sarja on tarkoitettu tutkijoille, jotka käyttävät Bio-Rad iScript™ -cDNA-synteesisarjaa käytössä olevilla tai määritetyillä menetelmillä, jotka eivät ole helposti mukautettavissa qScript™ cDNA SuperMix -seoksen käyttöön.

qScript™ Flex cDNA -sarja on helppokäyttöinen menetelmä ensimmäisen juosteen cDNA-synteesiin, ja se tukee useita RNA:n alukevaihtoehtoja. qScript™ Flex -reaktioseos (5X) on optimoitu käytettäväksi oligo dT- ja satunnaisalukkeiden tai geenikohtaisten alukkeiden kanssa kaikissa yhdistelmissä. Patentoitu, herkkyyttä parantava cDNA-reaktiontehostajaliuos toimitetaan joko valmiiksi sekoitettuna satunnais- ja oligo(dT) alukkeiden kanssa tai erillisessä putkessa käyttäjän määrittelemiä geenispesifisiä alukkeita varten. qScript™-käänteistranskriptaasi toimitetaan erillisessä putkessa.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR